آبستراکسیون در لیگ برتر فوتبال!فارغ از هر اتفاقی که بیفتد مجموعه بکش بکش‌های برگزاری یا لغو لیگ برتر نشان داد که تا چه اندازه عقلانیت به انزوا رفته و احساسات جای همه چیز را گرفته است.