آب پاکی وکیل سوئیسی روی دست استقلال/ استراماچونی قرارداد نمی‌بندد تا غرامت ۱/۱ میلیونی بگیرداستراماچونی سخت درصدد گرفتن غرامت قرارداد دوساله خود از استقلال باشد، اتفاقی که می‌تواند شوک بالغ بر ۱/۱ میلیون یورویی برای باشگاه ایرانی در پی داشته باشد.