آخرین پیشنهاد بارسلونا برای جذب نیمار رد شد/ دوشنبه آخرین موعد انتقال بزرگپاری سن ژرمن آخرین پیشنهاد بارسلونا برای جذب نیمار را نپذیرفت. بارسلونا پیشنهاد کرد که ۱۱۸ میلیون پوند به علاوه راکیتیچ و تودیبو را به صورت دائمی می دهد و دمبله را به صورت قرضی به پاریس منتقل می کند.