آراء جدید انضباطی؛ تذکر جدی به یک استقلالیتیم صنعت نفت آبادان به دلیل فحاشی تماشاگرانش در دیدار برابر ذوب آهن اصفهان باید مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.