آرای کمیته اخلاق علیه فعالان در فوتبال/ گزارشگر تلویزیون ۳ سال محروم شدکمیته اخلاق فدراسیون فوتبال پس از بررسی پرونده های مربوطه، اسامی محرومین و احکام محرومیت و جرایم نقدی برخی از عوامل فعال در فوتبال یا فوتسال کشور را اعلام کرد