آرسنال در یک قدمی جذب آزمون/وستهام آماده پرداخت ۲۲ میلیون پوند برای مهاجم زنیتسران باشگاه وستهام برای جذب این مهاجم ملی پوش ایرانی آماده ارائه پیشنهاد ۲۲ میلیون پوندی هستند.