آرسنال و چلسی در فینال لیگ اروپادیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا پنج شنبه شب برگزار و چهره دو تیم فینالیست مشخص شد.