آشوبی: برنامه‌های تاکتیکی گل‌محمدی واضح و قابل مهار است/ هر مربی خارجی به ایران می‌آید راحت موفق می‌شودکالدرون نیز خیلی زود توانست در فوتبال کشورمان جا افتاده و نتایج خوبی با پرسپولیس بگیرد. این مسئله نشان می‌دهد که سطح دانش مربیان ایرانی پایین است و هر مربی خارجی راحت می‌تواند در این سطح موفق باشد.