آقای ژوله، پاهات نلرزید این حرف‌ها رو زدی؟اینجا چه خبر است؟ مراسم بدرقه خشایار الوند به منزل ابدیست یا یک مسابقه برای درآوردن اشک و آه و ناله بیشتر حضار؟