آلمان پناهندگی جودوکار ایرانی را پذیرفتملایی پس از اخذ پناهندگی آلمان: حالا خودم را برای شرکت در رقابت‌های جهانی و المپیک آماده می‌کنم.