آمار قابل توجه گزینه خط حمله پرسپولیس؛ ۲۰ گل در چهار هزار دقیقه!براندائو در مجموع در مسابقات جام حذفی برزیل و جام پائولیستا ۷ بازی انجام داده و ۲۳۱ دقیقه در میدان بوده که یک گل به ثمر رسانده است.