آمریکا قهرمان جام جهانی فوتبال زنان شدآمریکا با حساب دو بر صفر قهرمان شد و هلند به نایب قهرمانی رضایت داد.