آهنگ «ایران» در حمایت از تیم ملی: کاربردی، جذاب و البته قابل پخش!شاید بتوان دلیل موفقیت و دلنشینی قطعه «ایران» بهنام بانی و ایمان ابراهیمی را دور بودن از حواشی و قصد و غرض‌های تبلیغاتی و… دانست.