آیاندا پاتوسی در مسیر بازگشت به استقلالقرارداد پاتوسی با بن یاس یک‌ساله و قرضی است و مانند استقلال بندی در قرارداد این بازیکن وجود دارد که باشگاه اماراتی می‌تواند با پرداخت مبلغی به باشگاه کیپ‌تاون، در پایان این‌یک سال به‌صورت قطعی این بازیکن را در اختیار بگیرد. آیاندا شرایط چندان خوبی در باشگاه اماراتی ندارد.