احترام شماره ۷ پرسپولیس حفظ شد! در میان فوق ستاره‌هایی که هنوز زنده‌اند و آنقدر خوش درخشیدند که مدیران باشگاه و هواداران حیف‌شان آمد آن شماره را بر تن کسی دیگر ببینند می‌شود به شماره ۳ پائولو مالدینی در آث میلان اشاره کرد.