احمدرضا درویش: دیگر از ارشاد مجوز ساخت نمی‌گیرم/ نسخه قانونی و شرعی «رستاخیز» بارگذاری خواهد شدجهانی شدن سینمای ایران، توهمی بیش نیست؛ حتی در مزارشریف هم کسی دنبال فیلم‌های ایرانی نیست!