اخراج فرد مشکوک از تمرین تیم ملی ایران (+عکس)اخراج فرد مشکوک از تمرین تیم ملی ایران (+عکس)