ادامه تماس‌ها میان ناپولی و مدیربرنامه‌های آزمون/مهاجم ایرانی می‌تواند با گتوزو قهرمان شودجیونتولی مدیر باشگاه ناپولی به بازی سردار آزمون علاقه دارد و ماه‌ها است که وی را زیرنظر دارد و بازی‌ها او را دنبال می‌کند.