ادعای رسانه عراقی: الشرطه با بشار رسن قرارداد بستاین ادعای رسانه عراقی درحالیست که از باشگاه پرسپولیس خبر می رسد رسن در دبی به سر می برد و فردا به تهران می آید تا به تمرینات ملحق شود.