ارکستر فیلارمونیک برج میلاد تهران (عکس)ارکستر فیلارمونیک برج میلاد تهران به مدیریت هنری و رهبری آرش امیری و رهبری مهمان لوریس چکناواریان و با حضور فواد حجازی برگزار شد .عکاس/فرج صمدی