از ایران – ایرلند تا پرسپولیس – کاشیماحالا امروز پرسپولیس در دیدار مقابل کاشیما هم جام قهرمانی می خواهد و هم جبران دو گل که در دیدار رفت دریافت کرد. آبان ماه است، ورزشگاه آزادی لبریز از تماشاگر … و یک رویای ۳-۰ دیگر.