از رئال‌مادرید یاد بگیریدبحث بر سر مسئولیت اجتماعی تیم‌های بزرگ ورزشی وطنی است که دقیقاً چکار می‌کنند؟ آیا جز یدک کشیدن عنوان «فرهنگی- ورزشی» کاری هم انجام می‌دهند؟ اینکه زلزله‌ای یا سیلی شود و یک باشگاه یک کامیون جنس بفرستد کافیست؟