از متن تا حاشیه ماجراهای ۵ دختر ریش‌داری که در ورزشگاه جم شاهد قهرمانی پرسپولیس بودندبه گفته این ۵ دختر ورود ورزشگاه تختی جم برخلاف تهران برایشان گذر دشواری نبوده. به گفته این ۵ هوادار که در مجموع حدود ۲۰ بار به ورزشگاه رفته‌اند در ورودی ورزشگاه آزادی تهران آن‌قدری که به دنبال بازداشت زنان گریم کرده هستند دنبال جلوگیری از ورود ابزار تیز و پرت کردنی و… نیستند.