از کی‌روش به دی بیاسی؛ پسرفت آشکارتنها خاطره مشترک جیانی دی بیاسی با فوتبال ایران به یک دیدار دوستانه در سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. به دورانی که کارلوس کی‌روش به تازگی هدایت تیم ملی را پذیرفته بود و مشغول محک زدن بازیکنان ایرانی بود.