اسامی مستعار شاه و خانواده‌اش (+عکس)

 تصویر زیر، سند بخشنامه‌ای است که توسط سپهبد بدره‌ای فرمانده گارد شاهنشاهی مبنی بر دستور استفاده از اسامی مستعار برای خانواده شاهنشاهی صادر شده است.

به گزارش ایسنا، این سند را «موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» بازنشر کرده است.