اسامی ۱۷۲ کاندیدای ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان در سراسر کشور اعلام شد/ این فهرست تکمیل می شود

از سوی کارگروه استانهای شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان، اسامی ۱۷۲ کاندیدای «ائتلاف ۹۲- گام دوم» در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دوم، اسامی ۱۷۲ کاندیدای «ائتلاف ۹۲- گام دوم» در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور اعلام شد وهنوز در برخی حوزه های انتخابی کاندیدای نهایی ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان انتخاب نشده است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است این فهرست نهایی نیست و در ساعات آینده تکمیل خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني گام دوم، اين در حالي است كه در برخي از حوزه ها ،نام كانديداهاي اين ائتلاف هنوز اعلام نشده و با اعلام ليست ائتلاف فراگير اصلاح طلبان در تهران كه هفته گذشته انجام شد، تا كنون ۲۰۲ كانديداي «ائتلاف۹۲-گام دوم» از سوي كارگروه استان هاي شوراي عالي سياست گذاري انتخاباتي اصلاح طلبان معرفي شدند.

لیست اسامی ۱۷۲ کاندیدای ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان در سراسر کشور به شرح زیر است:

اسامی 172 کاندیدای ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان در سراسر کشور اعلام شد/ این فهرست تکمیل می شود