استراماچونی به نشست خبری نرفتاستراماچونی به نشست خبری نرفت