استراماچونی در تیم ملی؟ دیدم که میگم!فضا بیشتر به فیلم‌های علمی-تخیلی شبیه است. همیشه ممکن است اتفاقی رخ بدهد که عقل با قطعیت می‌گوید به هیچ وجه امکان ندارد!