استراماچونی: می‌خواهند بین من و بازیکنانم دعوا بیندازند/ اگر راست می‌گویند بلیت بگیرند تا به تهران بیایم و حرف‌هایم را بزنممن در ۴ مرحله از باشگاه تقاضای کنفرانس مطبوعاتی کردم، ولی برایم نگذاشتند و به طرق مختلف مانع می‌شوند.