استقبال گسترده از تیم ملی الجزایر (+عکس)استقبال گسترده از تیم ملی الجزایر (+عکس)