استقلال در تدارک همکاری با اسپانیول اسپانیاباشگاه استقلال در پی ارتقای سطح کیفی آکادمی این باشگاه تصمیم دارند با یک باشگاه مطرح اروپایی قراردادی را امضا کنند.