استوکس در انتظار پیش پرداخت از سوی پرسپولیساین مهاجم ایرلندی به احتمال فروان بعد از واریز پیش پرداخت وامضای قرارداد نهایی به تهران سفر می‌کند.