استیلی مدیر تیم امید: مشخص بود در گروه سختی قرار می‌گیریم/ از تیم ناامید نیستیم؛باید زحمت بیشتری بکشیموقتی گروه سختی هستیم باید تمرکز و تلاشمان را بیشتر کنیم. برای رسیدن به موفقیت باید برنامه ریزی بهتری داشته باشیم.