اسکوچیچ: به اوج پختگی رسیدم/ به بازی عراق و بحرین خوش‌بین هستمبعد از آن با عراق و بحرین در ورزشگاه آزادی بازی داریم که به نظرم ۱۰۰ هزار نفر به این بازی خواهد آمد. خوش بین هستم که در این بازی ها نتایج خوبی کسب کنند.