اشتباه ادبی در سریال بانوی عمارت (فیلم)شعر «ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد» از برای بیدل دهلوی است نه مولانا.