اشک‌ها و لبخندها برای فریماه فرجامیسینما و بخصوص بازیگری حرفه بی‌رحمی است و جامعه هم زیاد ترحم ندارد . در این بین خانم‌ها هم بیشتر مورد بیرحمی قرار می‌گیرند.