اصغر حاجیلو از استقلال رفتعلیرغم میل باطنى با استعفاى شما موافقت مى‌کنم مشروط بر اینکه دانش، تجربه، شایستگى و تدبیر شما به گونه‌ى مناسب و در جایگاه دیگرى مددکار استقلال بزرگ و هواداران دوست داشتنى آن باشد.