اصغر فرهادی رای خود را به صندوق انداخت (عکس)

اصغر فرهادی کارگردان سینما دقایقی پیش با حضور در حسینیه ارشاد رای خود را به صندوق انداخت.