اصغر فرهادی: زیرنویس فارسی "همه می دانند" را خودمان منتشر کردیم/ داخل ايران مردم با خیال راحت فیلم را ببینندفقط اميدوارم که دانلود فيلم به خارج از ايران گسترش پيدا نکند.