اطلاعات سپاه عاشورا، محسن فروزان و همسرش را بازداشت کردفروزان و همسرش با اتهام دست داشتن در شرط بندی برسر مسابقه‌های فوتبال رو برو هستند.