اعلام آرای انضباطی فوتبال و فوتسال؛ استقلال و شهر خودرو جریمه شدندمسابقه تیم های شهر خودرو و سپاهان برگزار و از سوی تماشاگران تیم شهر خودرو مشهد تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور مسابقه رخ داد. تیم شهر خودرو به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. (این رای قابل تجدید است)