اعلام آمادگی لیورپول برای فروش محمدصلاحلیورپول پس از افت محمد صلاح، در این فصل می خواهد ستاره مصری را خود به بفروشد.