اعلام اسامی محرومان هفته پانزدهم لیگ برتر؛ محرومیت مسعود شجاعی، محمد محبی و لوسیانو پریرادر مجموع ۱۳ نفر در هفته پانزدهم محروم هستند.