اعلام برندگان جایزه روزنامه‌نگاری پولیتزر ۲۰۲۰نیویورک تایمز برای گزارشی درباره تاثیرات مخرب وام بانکی با شرایط سخت بر زندگی رانندگان تاکسی نیویورک، یکی از جوایز پولیتزر را کسب کرد.