اقدام کارگردان «گشت۲» به توصیه کارگردان «مارموز» ؟کمال تبریزی (عضو شورای پروانه نمایش) که چنین راه حلی ارائه داده است، خود به شکل مستقیم در جریان اتفاقات پشت پرده صدور پروانه نمایش برای فیلم‌ها در سینمای ایران است.