الکس نوری: هدایت تراکتور یا پرسپولیس؟ چرا که نه!|شاید نیم فصل در ایران باشمدر این تیم ناآرامی‌های زیادی وجود دارد که عملکرد تیم را تحت تاثیر قرار داده است. به نظرم در صورتی که آنها بتوانند از این مشکلات عبور کنند می‌توان گفت مانند سال گذشته قهرمان بوندس لیگا خواهند شد.