امیرحسین صادقی: ۸ میلیارد می‌گیرند، چون وزارتخانه پرسپولیسی است/ فریادهای استراماچونی نشانه تعصبش به استقلال بودمن آویزان کسی نبوده‌ام. نه بابای پولدار داشتم تا فوتبالیست شوم، نه این و آن سفارشم را کردند و نه فلان آقازاده و نماینده مجلس پشتم ایستاده و شبانه سفارشم را کرده است.