انتخابی تیم ملی پرورش اندام/ دخالت دبیر و قهر رییس کمیته داوراندخالت‌های دبیر فدراسیون در مراسم وزن‌کشی، باعث شد رییس کمیته داوران به همراه چند داور دیگر اقدام به ترک سالن مسابقات کردند.