انتخاب فردوسی‌پور: مردم / انتخاب گلزار: مدیر شبکه سهدر مراسم اختتامیه پنجمین دوره از جشنواره «جام جم» گلزار گفت: «از مدیر با درایت شبکه سه آقای فروغی تشکر می‌کنم، لطفا به افتخار آقای فروغی دست بزنید.»