انتقاد احمدزاده از فدراسیون: ملوان چه هیزم تری به شما فروخته است؟/فوتبال کثیف را نشانتان دادمچندین سال است مشکلاتی با مسؤولین سیاسی شهرمان داشتیم و آن را رفع کردیم و الان با فدراسیون مشکل داریم. هر بلایی می‌خواهند سر این تیم می‌آورند، تیمی که تماماً فوتبالی است. از مالک، مدیرعامل و مربی همه فوتبالی هستند. دیگر کارد به استخوانمان رسیده است.